Archive for the ‘Mescid-i Aksa’ Category

Mescid-i Aksa Gerçeği

July 27, 2006
Advertisements

Esir Mescidi Aksa

July 27, 2006

Yahudiler bugünkü Mescidi Aksa’nın yerinde daha önce, Süleyman heykeli diğer adıyla Siyon mabedi adını verdikleri bir mabedin bulunduğunu ve bu mabedden bugün geriye kalan tek şeyin kendilerinin Ağlama Duvarı, Kudüs Müslümanlarının ise Burak Duvarı olarak adlandırdıkları duvar olduğunu ileri sürmektedirler. Bu yüzden Mescidi Aksa’nın mevcut şeklini yıkarak daha önce yerinde bulundu (more…)

İşgal Devleti Mescidi Aksa’nın Altını Kazmaya Devam Ediyor

July 27, 2006

30 Kasım 1999 Salı

Siyonist işgal devletinin Mescidi Aksa‘nın altında ve çevresinde kazı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bu konuyla ilgili olarak, 1948’de işgal edilmiş topraklardaki İslami Hareket tarafından hazırlanan ve dini bir dergide yayınlanan bir araştırmaya göre Mescidi Aksa‘nın altında ve çevresinde kazı çalışmaları, 1967’de siyonistlerin Kudüs‘ün do (more…)

İşgal Rejiminden Mescidi Aksa’ya Yeni Komplo

July 27, 2006

Dünyanın değişik yörelerinde Müslümanların hakları zorla ellerinden alınırken, kendi öz yurtlarında dinlerini ve inançlarını gereği gibi öğrenmelerine fırsat verilmezken, çeşitli hile yollarıyla kendi öz evlatları kucaklarından alınarak inançlarına ters bir dünyanın içine doğru çekilirken Filistin topraklarında da siyonist işgalcilerin Müslümanların manevi değerlerine yönelik saldırı ve komploları günden güne şiddetleniyor. Bütün bu olayların bir arada yaşanması ve adeta bir paralellik arz etmesi gerçekten dikkat çekici.

Siyonist işgal yönetiminin Yüksek M (more…)

Kararlılığın Yararı

July 27, 2006

Siyonist terör örgütlerinin 10 Nisan’da Mescidi Aksa’ya baskın düzenleme hazırlığı yaptıklarına dair haberi Türkiye’de ilk olarak biz 8 Mart 2005’te Web sitemizde (www.vahdet.com.tr) yayınladık. Bazı haber portalları ve Web siteleri aynı haberi değerlendirerek konuya dikkat çektiler. Bu konuda özellikle http://www.habervakti.com ve http://www.aksan (more…)

Kudüs’te Endişe ve Gerginlik

July 27, 2006

Bugün (10 Nisan 2005 Pazar) Kudüs’te endişeli bir bekleyiş var. İşgalci siyonist devlet Cuma günü Mescidi Aksa’ya Kudüs kimlikli ve 40 yaş üstü olanların dışında hiçbir Müslümanı sokmadı. Ayrıca 28 Eylül 2000’de yaptığı gibi her taraftan polis kuşatmasına aldı. Görünüşte “aşırı” yahudi cemaatlerinin topluca Mescidi Aksa’ya girip içinde yahudi dinine göre toplu ibadet yapma hazırlıklarından dola (more…)

Medya Yanıltması

July 27, 2006

İçeride cereyan eden hadiselerle ilgili medya yanıltması sık sık gündeme getirilmektedir. Fakat uluslararası nitelikteki medya organları, haber ajansları vs. Türkiye’de büyük ölçüde “güvenilir” olarak yansıtılıyor. Oysa onların “güvenilir” olarak yansıtılması da bir tür yanıltmadır. Ne yazık ki çoğu, çağdaş sömürgeci güçlerle işbirliği içind (more…)

Mescidi Aksa Bizlere Emanet

July 27, 2006

Giriş

21 Ağustos tarihi, Denis Ruhan adlı bir fanatik yahudinin Mescidi Aksa‘yı yıkma teşebbüsünün yıldönümüydü. Bu münasebetle Filistin’de büyük bir kalabalık Mescidi Aksa ve çevresini doldurarak cemaatle namaz kıldı ve kutsal Mescidi Aksa’yı ortadan kaldırma çalışmalarını protesto ettiler. Siyonist işgalciler bu olayda da M (more…)

Mescidi Aksa’da Cuma Namazı

July 27, 2006

Değerli kardeşlerim,Mescidi Aksa‘da namaz kılmak Resulullah (s.a.s.)’ın tavsiye ettiği ve bütün ilim adamlarının da çok sevap olduğu üzerinde ittifak ettiği bir amel olmakla birlikte bu Mescid’in ziyareti nafile bir ibadettir. Ancak bugün Mescidi Aksa‘yı esir etmiş olan siyonist işgal rejimini meşrulaştırma çabalarına doğrudan veya dolaylı katkıda bulunmak, bu rejimin daha da güçlenmesine vesile olacak bir şey düzenlemek veya bir (more…)

Mescidi Aksa Direnişi ve Siyonist Vahşet

July 27, 2006

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Filistin’de önemli olaylar yaşandı. Yetmişten fazla Müslümanın şehid edildiği, 2100 Müslümanın da yaralandığı bu olayların arka planı, gelişmesi ve bu olaylarla bağlantılı diğer gelişmeler hakkında bazı bilgiler vermekte yarar görü (more…)