Archive for the ‘Direniş Örgütleri’ Category

Kimse bizim adımıza İsrail’e garanti veremez

September 6, 2006

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah, Lübnan’da yayınlanan es-Sefir gazetesine verdiği röportajda “kendini Direniş’in zaferine ortak gören tüm parti ve mezhep mensupları, siyasi, taifeci veya mezhebi sorunlar yüzünden bu zaferin gölgelenmesine izin vermemelidir” dedi.

 

Tüm dünyada barışı korumanın onu gerçekleştirmekten daha zor olduğunu belirten Nasrullah, bu durumun özellikle de Lübnan konusunda geçerli olduğunu söyledi.

(more…)

Advertisements

A.Hamenei:Mezhep ihtilafı çıkarmak İslam’a ihanettir

August 9, 2006

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, İslam düşmanlarının Şii ve Sünni ihtilafları çıkararak bundan kendi amaçları doğrultusunda istifade ettiğini belirterek Müslümanlar arasında ihtilaf çıkaranların İslam ümmetine ihanet ettiğini söyledi.

 

Hz. Ali’nin doğum günü münasebetiyle İranlı Ehl-i Sünnet alimlerinin de katıldığı törende bir konuşma yapan İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, “bugün İslam ümmetinin en önemli görevi, Allah yolunda cihat etmek; Müslümanların ilmi görkemliliğini, insani ahlak ve İslami izzeti tekrar ihya etmek ve Müslümanların zayıflığını ve geri kalmışlığını telafi etmek için çalışmaktır” dedi. (more…)

Kaderini arayan ortadoğu

August 1, 2006

CİHAD / CİHÂD NEDİR ?

July 31, 2006

CİHÂD

Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, gayret sarfetmek.

İslâm’ın yükselmesi, korunması ve yayılması için her türlü çalışmada bulunmak, uğraşmak, gayret sarfetmek ve bu yolda sıcak ve soğuk savaşa girmektir. Daha açık bir ifade ile Allah (c.c.) tarafından kullarına verilmiş olan bedenî, malî ve zihnî kuvvetleri Allah yolunda kullanmak, o yolda feda etmektir. İnsanın maddî-manevî bütün varlığını Allah yolunda ortaya koyarak Hakk’ın düşmanlarını ortadan kaldırmak için savaşması “cihad”dır.

İslâm’da cihad farzdır. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyuruyor: “Hoşunuza gitmese de düşmanla savaşmak üzerinize farz kılındı” (el-Bakara, 2/216). “Herhangi bir fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla çarpışın ” (el-Bakara, 2/193). “Allah’a ve ahiret gününe inanmayan kişilerle savaşınız” (et-Tevbe, 9/29); “Sizinle toptan savaştıkları gibi siz de müşriklerle savaşınız. ” (et-Tevbe, 9/36). Hz. Peygamber (s.a.s.)’de “Cihad kıyamete kadar devam edecek bir farzdır” (Ebû Davûd, el-Cihad, 33) buyurmuştur.

Yalnız, bu farz bazı hallerde farz-ı ayın; bazı hallerde ise farz-ı kifayedir. Müslümanlar içinden sadece bir grup cihadın gayesini gerçekleştirebiliyor, müslümanların yurt, mal, ırz, namus ve haysiyetlerini düşmanlara karşı koruyabiliyorsa o taktirde cihad farz-ı kifaye olmuş olur ve diğer müslümanların üzerinden sorumluluk kalkar. Şayet fert fert gücü yeten her müslümanın düşmana karşı koyma gereği varsa o zaman farz-ı ayın olur; herkesin bizzat cihâd etmesi icab eder. (more…)

Filistin’deki İslâmi Hareketin Gelişme Süreci ve Bugün Geldiği Nokta

July 29, 2006

Giriş

Filistin’deki İslâmi hareketin kökleri oldukça derinlere dayanır. Bu, Hz. Ömer (r.a.) tarafından fethedildikten sonra, haçlı işgali dönemi dışında, İngilizlerin o toprakları ele geçirmesine kadar Filistin topraklarına sürekli İslâmi havanın hâkim olmasının doğal bir sonucudur. İngiliz işgaline ve onun gölgesinde güç kazanan siyonist teröre karşı mücadele edenler de hep İslâmi anlayış sahipleri olmuşlardır. İsrail işgal devletinin kurulmasından sonra İslâmi hareket idare noktalarını ve mücadele karargâhlarını siyonistlerin ele geçirdiği toprakların dışına taşımak zorunda bırakıldı. Bunda Arap ordularının siyonist işgalcilerin (more…)

HAMAS’ın Türkiye Ziyareti

July 29, 2006

Filistin özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde üstün başarı gerçekleştiren HAMAS’tan bir heyet geçtiğimiz günlerde bir diplomatik atağa geçmişti. İlk olarak Kahire, Doha ve Hartum’a birer ziyaret yapan heyetin bu üç başkentten sonraki ilk durağı Ankara’ydı. Böylece heyet Arap dünyası dışına yönelik ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmış oldu. (more…)

Filistin Direnisi

July 28, 2006


Siyonist isgal ve isbirlikçi ihanet arasinda

Bugün Siyonist Israil rejiminin isgali altinda bulunan ve bir ksminin özerklestirildigi ileri sürülen Filistin topraklari, ortadogu’nun tam ortasinda yer alan 26.350 km2 bir bölgenin adidir

FIlistin’in en önemli özelligi müslümanlarin ilk kiblesi Kudüs’e ev sahipligi yapmasindan öte, tevhid tarihindeki rolü ve statüsünden ileri geliyor. Kur’an da adi geçen birçok (more…)

Terör ve HAMAS

July 27, 2006

Yüce Allah buyuruyor: “Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabb’imiz! Halkı zalim olan şu kasabadan bizi çıkar; bize kendi katından bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder” diyen zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?” (Nisâ, 4/75)

Filistin halkının bağımsızlık ve varlı (more…)

Ahmed ed-Ducani’nin Vefatı

July 27, 2006

Siyasi liderler çoğunlukla temsil ettikleri, yönettikleri toplumların değerleridirler. Ama ilim ve fikir önderleri bütün insanlığın ortak değerleridirler. Bu yüzdendir ki ilim ve fikir önderlerinin ulusal kimlikleri çok fazla önemsenmez, daha çok onların ilim ve fikir dünyasına ne (more…)

FKÖ-Diyalog mu Politik Oyun mu?

July 27, 2006

Filistin’deki İslami hareket Filistin cephesinin sürekli birlik ve bütünlük içinde hareket etmesinden yana olmuştur. Bundan dolayı aradaki bütün görüş ayrılıklarına rağmen Filistin cephesinde yer alan gruplardan hiçbirine karşı fiili bir tavır içerisine girmekten son derece ka (more…)